Start
DAkod
Razem przekujemy idee w gotowe rozwiązanie.

Usługi SAP

O MNIE
Czym się zajmuję?
Strona w przygotowaniuKOMPETENCJE


ABAP
 • analiza zakresu zmian w istniejących rozwiązaniach oraz nowych funkcji, analiza wykonalności, ocena kosztu nowego rozwiązania;
 • analiza i optymalizacja istniejących procesów biznesowych;
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie codziennej eksploatacji systemu;
 • rozszerzenia systemu (m. in.: User-exits, Badi, wykorzystanie punktów rozszerzeń jawnych i niejawnych);
 • wydruki (SapScrpit, Smartforms, Adobe Document Services) oraz inne informacje wyjściowe wraz z ich konfiguracją w procesie biznesowym;
 • projektowanie i tworzenie transakcji terminalowych wraz z ich konfiguracją;
 • wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez SAP (SAP Notes)
 • prace niezbędnych do wykonania podczas upgrade systemu (m. in. analiza zmian, dostosowywanie obiektów).

Interfejsy wymiany danych
 • integracja z systemami SAP oraz innymi systemami i aplikacjami (m.in. przy wykorzystaniu IDoc, RFC, Webservices, ActiveX)
 • analiza i projektowanie przepływu danych.

BW / BI
 • projektowanie, implementacja i utrzymanie wszystkich niezbędnych obiektów;
 • połączenia z systemami: SAP R/3, zewnętrznymi bazami danych, plikami, Webservices;
 • obiekty informacji wraz z typami danych i źródłami informacji;
 • procesy pobierania i przetwarzania danych wraz z łańcuchami procesów;
 • zapytania i raporty;
 • źródła danych po stronie SAP R/3.

PI
 • projektowanie, implementacja i utrzymanie wszystkich niezbędnych do prawidłowego działania interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami SAP oraz innymi;
 • analiza i rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w codziennej eksploatacji interfejsów wymiany danych przy użyciu PI (zarówno po stronie PI, połączonych systemów SAP jak i innych elementów poza systemami SAP).
 • konfiguracja i implementacja interfejsu po stronie SAP R/3

Inne SAP
 • umiejętności praktyczne oraz podstawowa konfiguracja w obrębie modułów: WM, MM, SD;
 • podstawowe umiejętności praktyczne w obrębie modułów PP, FI / CO;
 • SPEEDI (rozwiązanie firmy WSW dla m.in. dla branży automotive);
 • podstawy UI5;
 • podstawy S/4 HANA oraz migracji do S/4.

Pozostałe / Certyfikaty
 • Evolved Web Apps with SAPUI5
  Evolved Web Apps with SAPUI5
 • SAP Cloud Platform Essentials (Update Q2/2019)
  Cloud Platform Essentials
 • System Conversion to SAP S/4HANA
  System Conversion to SAP S/4 HANA
 • SAP Certified Support Associate – Incident Management with SAP BusinessObject
 • ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
 • język angielski: poziom B2DOŚWIADCZENIE


Swoje doświadczenie zdobywałem na przestrzeni ostatnich 17 lat w firmach:
lata 2011 - 2018:
itelligence
lata 2001 - 2010:
arvato services

Praca dla tych korporacji pozwoliła mi zgłębić i rozwijać nie tylko umiejętności związane z realizacją prac jako konsultant lecz również kompleksowego podejścia do projektowania rozwiązań spełniających oczekiwania użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu, że realizowane zadanie jest zawsze fragmentem całości procesu a nie jedynie oderwanym zdarzeniem.
Przez ten czas brałem udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych o zróżnicowanym zakresie, obszarach oraz pełnionych rolach – począwszy od konsultanta wdrożeniowego (wykonawczego) poprzez projektowanie a na roli doradczej skończywszy.

KONTAKT

DAkod
Bartłomiej Żuchowski
e-mail: b.zuchowski@dakod.pl
Telefon: +48 789 329 761

LI

Copyright © 2019 DAkod